Olomouc Grill Září 2021

Olomouc Grill Září 2021

Admiral – bezpečný způsob hraní

Podmínky vstupu

Vážení hosté,

vzhledem k tomu, že Vláda ČR nově zařadila kasina a herny do stejné kategorie jako restaurace, sdělujeme Vám nové – mírnější podmínky pro vstup do našich provozoven.

Děkujeme Vám za věrnost a těšíme se na Vaši návštěvu.
Vaše Casino Admiral.

Informace pro hosty týkající se opatření k ochraně zdraví

Vážení hosté,
s ohledem na současné mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví České republiky, je pro zachování bezproblémového provozu našich kasin a heren důležité, abychom dodržovali určená pravidla k ochraně Vašeho zdraví i zdraví našich zaměstnanců. 

Ministerstvo zdravotnictví stanovuje následující pravidla:

 • přítomné osoby nevykazují klinické příznaky onemocnění covid – 19 a prokáží následující:
 1. absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 2. absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 3. osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování:
 • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
 • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
 • od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo
 • prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

 •  osoba je povinna mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez           výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem
 • provozovatel neumožní přítomnost více návštěvníků, než je 1 osoba na 15 m2
 • je nutné dodržovat bezpečný odstup a neshromažďovat se
 • provozovatel zajišťuje možnost desinfekce rukou

Na vybraných provozovnách Vám opět nabízíme vouchery s občerstvením. Prosíme dodržujte stanovená opatření, abychom se co nejdříve mohli vrátit k naší standartní kvalitě poskytovaní služeb, a aby naší primární starostí byla Vaše zábava.

Děkujeme za Vaši věrnost a ochotu dodržovat uvedená opatření.

Vaše Casino Admiral.

Kasina a hotely ADMIRAL nabízí nové pracovní příležitosti

Společnost Paradise Casino Admiral, a.s. patří mezi největší provozovatele hazardních her v České republice. V současné době provozujeme služby ve více než padesáti provozovnách po celém území České republiky. Základ našich provozů tvoří velká luxusní kasina umístěná na hranicích s Rakouskem a Německem.

Hostům nabízíme zhruba 5.500 herních pozic, na kterých mohou využít širokou nabídku nejmodernějších technických i živých her. Provoz hazardních her je realizován prostřednictvím jednoho z technicky nejvyspělejších systémů, které naší společnosti dodává naše mateřská skupina NOVOMATIC.

A právě nejmodernější herní přístroje tvoří společně s luxusním prostředím naších kasin mimořádné pracovní prostředí pro naše zaměstnance. Jedinečná atmosféra našich provozoven pak společně s naším personálem vytváří ty nejlepší možné podmínky pro naše hosty. A právě o ty se nepřetržitě stará celý náš tým pracovníků společnosti Paradise Casino Admiral, a.s.

V současné době naše společnost poskytuje pracovní příležitost pro téměř 1.600 kolegyň a kolegů. Díky tom, že kromě zábavy ve formě hazardních her nabízíme našim hostům i vysoce kvalitní gastro služby a také hotelové ubytování, má ADMIRAL tým vícero rozličných pracovních pozic. O naše hosty se na provozech starají kolegyně a kolegové na pozicích Recepční, Obsluha slotových her, Krupiér, Pokladní, Barman i Kuchař. A samozřejmě, že v zázemí poskytují své podpůrné služby pracovníci na pozicích úklidu, údržby, servisní technici herních přístrojů i kamerového systému, IT technici a také pracovníci Dohledového centra.

Společnost Paradise Casino Admiral, a.s. jako zaměstnavatel ke svým spolupracovníkům vždy přistupuje s respektem a zodpovědností. Přísně dbáme na dodržování všech zákonných norem a povinností a máme snahu vytvořit pro naše kolegyně a kolegy takové pracovní prostředí, ve kterém budou moci nejenom odvádět co nejlepší práci, ale i je samotné tato práce bude těšit. Společnost také finančně i materiálně oceňuje své dlouhodobě stabilní zaměstnance, čímž vyjadřuje respekt k jejich pracovní věrnosti.

Naše nové kolegy vždy kvalitně zaškolíme pro jejich budoucí pozice. Pro krupiéry například poskytujeme po jejich nástupu bezplatný krupiérský kurz, na kterém získají veškeré dovednosti. Ti nejlepší pak mají možnost využít i zahraničních stáží v rámci nadnárodní skupiny NOVOMATIC.

V rámci naší společnosti také podporujeme profesní růst našich zaměstnanců a v současné době máme obsazeno několik vrcholových managerských pozic kolegyněmi a kolegy, kteří u náš před léty začínali třeba na pozicích recepčních.

Vzhledem k velkému počtu provozoven i zaměstnanců je přirozené, že ve společnosti Paradise Casino Admiral, a.s. jsou prakticky trvale k dispozic volné pracovní pozice v širokém spektru nabídky co se týká jejich typů i lokalit.

Zkrátka a dobře společnost Paradise Casino Admiral, a.s. představuje výbornou pracovní příležitost pro každého uchazeče, který chce zažít neopakovatelnou atmosféru našeho provozu a pracovat v atraktivním, moderním a příjemném pracovním prostředí.

Hrozí konec binga v Česku?

Ministerstvo financí navrhuje zvýšit sazbu hazardní daně u hry bingo z 23 na 30 procent. V České republice se přitom bingo téměř nehraje a daňový výnos za celý rok 2018 byl pouze 1 milión, 692 tisíc Kč. Pravděpodobně jedinou zbývající provozovnu v ČR, ve které se nabízí hra bingo, provozuje v Praze společnost Paradise Casino Admiral. Ta přitom uvádí, že je již nyní ztrátová a zvýšení daňové sazby povede k jejímu zavření. Reálně tak může nastat konec hraní binga v Česku. V 90. letech se přitom jednalo o populární sázkovou hru, která byla přenášena v hlavním vysílacím čase na České televizi.

Novela zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, kterou připravuje Ministerstvo financí ČR, navrhuje zvýšit daňovou sazbu binga z 23 procent na 30 procent. Argumentem Ministerstva financí ČR pro zvýšení sazby má být rizikovost her a bingo dle ministerstva spadá do střední kategorie rizikovosti. Předkládací zpráva ale pro toto tvrzení neuvádí žádná empirická fakta.

Dle dostupných informací, jedinou provozovnou v České republice, která má bingo pravidelně zařazené ve svém repertoáru, je Casino Admirál v Praze na Národní třídě. Zde je bingo zpřístupněno denně od 11 do 23 hodin. Hráči binga jsou pak převážně v kategorii nad 50 let, často ho hrají i ženy. Ve všední dny je návštěvnost 50 až 70 lidí, o víkendech o něco více (90 až 100 osob).

Z pohledu finančních objemů se u binga průměrný vklad na jednoho hráče pohybuje kolem 1000 Kč. O víkendových dnech pak mírně vyšší. Většina hráčů zároveň povětšinou ani tohoto průměru nedosahuje. S výjimkou jednoho roku, kdy zisk činil v řádu desítek tisíc Kč za rok, je tato hra od roku 2012, od kdy jsou dostupné statistiky, podnikatelsky ztrátová v řádu set tisíc Kč ročně. Důvodem ztrátovosti je náročnost na personál a nízká popularita v České republice. “Za rok 2018 byla ekonomická ztráta ze hry Bingo 0,807 mil. Kč. Provozujeme jí jako doplněk sortimentu a také z určité nostalgie,“ uvádí Andrej Čírtek, tiskový mluvčí casin Admiral.

Navíc s ohledem na fakt, že žádná hra nikdy neskončí bez výherce, a tedy v každé hře musí někdo z přítomných vyhrát, je bingo obecně skutečně považováno za hru spíše společenskou než hazardní. „Sázkové hry jsou většinou individuální záležitost, oproti tomu bingo je hodně sociální, hráči mezi sebou komunikují a tvoři určitou partu,“ uvádí Andrej Čírtek.

Pokud dojde ke zvýšení daňové sazby binga z 23 na 30 procent, Paradise Casino Admiral plánuje jeho provozování ukončit. „Zvýšení dílčí daně z binga o sedm navrhovaných bodů, by znamenalo na číslech z roku 2018 zvýšení příjmů státu o cca půl miliónu Kč. O tuto částku by se ale zároveň prohloubila naše ztráta a nezbylo by nám než s bingem skončit,“ uzavírá Andrej Čírtek.

MFČR vynucuje přítomnost krupiérů pro neexistující zákazníky

Společnosti Paradise Casino Admiral, a.s. jakožto jeden z největších provozovatelů hazardních
her v ČR provozující herny a kasina pod značkou ADMIRAL, reaguje na tiskové prohlášení
MFČR vysvětlující požadavek na nepřetržitou přítomnost krupiéra u každého stolu živé hry bez
ohledu na to, zda ji zrovna nějaký návštěvník kasina chce hrát.

https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/v-mediich/2019/krupier-musi-byt-k-dispozici-nikoliv-nep-34795
Ministerstvo v tomto prohlášení důrazně popírá uplatňování výkladu zákona Celní správou, kdy je ze
strany Celní správa vyžadována přítomnost krupiérů u každého stolu živé hry bez ohledu na
přítomnost hráčů, kteří by o samotnou hru měli zájem. Prohlášení ministerstva mimo jiné uvádí: „Není
ovšem pravdou, že by Celní správa udělovala pokuty za to, že krupiér nestál nepřetržitě u každého
hracího stolu, přestože zde nebyl žádný hráč, který by se chtěl zúčastnit hry.“

Naprostý opak je však pravdou. V praxi kontroly ze strany Celní správy probíhají tak, že její
pracovníci pouze spočítají stoly živé hry a počty přítomných krupiérů s tím, že pokud si tyto
vzájemně neodpovídají, Celní správa bez dalšího konstatuje porušení zákona o hazardních
hrách. Pracovníky Celní správy při kontrolách vůbec nezajímá, že se v kasinu nenacházejí žádní
hráči, kteří by měli zájem se živé hry účastnit. Za posledních pár měsíců na našich kasinech v této
věci proběhlo 7 kontrol s tím, že ve třech případech byl v době kontroly pouze jediný host, v ostatních
pouze několik hostů. Pokaždé však bylo závěrem kontroly Celní správy porušení hazardního zákona.
Celní správou je zákon o hazardních hrách vykládán tak, že jsou provozovatelé kasin nuceni
prostřednictvím přítomnosti krupiérů zajišťovat možnost hry u stolů živé hry pro prázdná kasina a
neexistující zákazníky. V konkrétním případě naší společnosti by splnění tohoto absurdního
požadavku znamenalo zvýšení mzdových nákladů o cca 60 miliónů Kč měsíčně. Není bez
zajímavosti, že tento výklad se objevil a začal být vynucován až necelé dva roky poté, co začal
platit nový zákon o hazardních hrách.

Z výše uvedených postupů a aplikovaného extenzivního výkladu zákona ze strany MFČR a Celní
správy je zřejmá účelová represe provozovatelů kamenných kasin a heren upřednostňující zájmy
provozovatelů online hazardu, kde jsou každému hráči přes internet kdykoliv a kdekoliv dostupné ty
samé hry za ty samé sázky jako v kamenném kasinu. Online kasino přitom nemusí mít žádné
provozovny či krupiéry. V případě hazardních her provozovaných v kamenných provozovnách musí
hráč překonat nespočet „překážek“, jež mu umožňují uvědomit si a dobře si rozmyslet své jednání.
Naopak při účasti na hazardních hrách v online prostředí je jedinou překážkou hráče všude dostupné
připojení k internetu.

Přes tyto skutečnosti MFČR účelově ve prospěch provozovatelů online hazardu neustále řeší rizika a
regulaci kamenných provozoven a online hraní nevěnuje aspoň navenek žádnou pozornost.

Úředníci ministryně financí požadují, aby kasina přijala tisíce zbytečných krupiérů

Úředníci ministryně financí Aleny Schillerové vymysleli novou povinnost pro provozovatele kasin: U každého karetního stolu, rulety či jiné ´živé hry´ musí stát nepřetržitě krupiér bez ohledu na to, zda chce někdo zrovna hrát.

Kvůli splnění požadavku by česká kasina musela přijmout několik tisíc lidí a platit jejich mzdy, i když by většinu času neměli nic na práci. Výkonný sekretář Asociace kasin Ing. Vladimír Eichinger to pokládá za nepochopitelný požadavek. „Je to jako kdyby stát diktoval hypermarketům, že musí být nepřetržitě obsazené všechny pokladny, restauracím, že u každého stolu má stát číšník, nebo kadeřnictvím, že u každé židle musí stát kadeřnice. A to po celou otvírací dobu, bez ohledu na to, zda zákazníci jsou, či nejsou.“

Krupiéři na trhu nejsou

Kvůli chybějícím krupiérům na trhu práce je navíc tento požadavek v podstatě nesplnitelný – tisíce nových krupiérů není kde sehnat. Práce krupiéra je náročná, znamená práci v prodloužených směnách a o víkendech.

„Odborná příprava krupiéra, než je možné ho nasadit do ostrého provozu, trvá půl roku. Zkušený krupiér má vyšší než průměrnou mzdu. Zaměstnávat zbytečně krupiéry by znamenalo u velkých firem vyhodit i stovky milionů korun ročně zbytečně, a to si v dnešní době žádná firma nemůže dovolit,“ říká Eichinger.
Změna bez opory v zákoně

Kde se požadavek ministerstva bere? V zákonech oporu nemá. Zákon o hazardních hrách kasinům žádnou povinnost, aby u každého stolu živé hry stál nepřetržitě krupiér, neukládá. Stojí v něm, že v kasinu musí být umožněna hra nejméně u tří hracích stolů živé hry, a to po celou provozní dobu kasina. To ale neznamená, že by u každého stolu měl stát neustále krupiér.

Tento zvláštní požadavek tedy vznikl pouze ze stanoviska ministerských úředníků a ministerstvo překračuje své pravomoci, když provozovatelům kasin ukládá povinnosti nad rámec zákona.

Podle Vladimíra Eichingera může být požadavek naopak proti smyslu zákona o hazardních hrách, a tím vlastně rizikový pro hráče: „Nepřetržitá přítomnost krupiéra by znamenala z pohledu hráče zrychlení hry, a tedy potenciálně i větší prohru. Zákon jde přitom právě opačným směrem: požaduje přestávky ve hře, aby hráč nesázel nepřetržitě,“ upozorňuje.

Daňový výnos z hazardu klesá

Požadavek na nepřetržitou přítomnost krupiérů u všech živých her je zřejmě jedinečný a v jiné zemi neexistuje. Přišel navíc v období, kde se kasinům příliš nedaří. Od roku 2018 musí každého hráče registrovat, což sebou přineslo obrovské výdaje do IT technologií i obavy hráčů ze ztráty soukromí. Důsledkem toho je prudký propad tržeb a s nimi spojeného výnosu hazardní daně.

„I kdyby ty tisíce krupiérů na pracovním trhu byly, přes 90 procent kasinových firem by si takové mzdové náklady prostě nemohlo dovolit. Legální podnikatelé by skončili, stát by přišel o zbývající daňový výnos a část poptávky by obsloužily nelegální a nedaněné kvízomaty či černé herny,“ dodává Eichinger.

Casinová síť Admiral úspěšně zavedla nejmodernější registrační systém hráčů v ČR

Síť casin a heren Admiral patřící do rakouské skupiny Novomatic disponuje nejmodernějším systémem pro registraci hráčů v ČR. Hráči se identifikují otiskem prstu, který se v registračním systému konvertuje na číselný hashtag. Systém byl spuštěn 1. ledna 2018 a během jednoho roku v něm proběhlo bezmála 300 tisíc registrací (přesně 298 987).

Podle požadavků zákona 186/2016 Sb. musely všechny herny a všechna casina v ČR od 1. ledna 2018 začít s registrací všech hráčů, jejichž prostředky vložené do hry u jednoho provozovatele jsou chráněny prostřednictvím tzv. hráčských kont. Tento systém umožňuje mimo jiné zavedení opatření na ochranu hráče – spotřebitele, který si může nastavit různá pravidla a omezení pro svoji hru. Síť casin a heren Admiral jako jediná na českém trhu založila svůj systém na identifikaci hráče prostřednictvím otisku prstu. Hráč tak nepotřebuje kartu s RFID chipem, kterou konkurenti na českém trhu vesměs používají. Otisk prstu se konvertuje na číselný hashtag, takže není potřeba žádná databáze biometrických údajů. Systém alternativně umožňuje i využití karet s RFID chipem pro skupinu návštěvníků casin, kteří nemůžou systém otisku prstu používat.

Klientelu casin sítě Admiral, která jsou vesměs v pohraničních lokalitách, tvoří v naprosté většině cizinci, zejména Němci a Rakušané. Spuštění registračního systému byla pro návštěvníky casin obrovská změna, která zpočátku nebyla zákazníky přijata pozitivně. V prvních měsících roku 2018 se týdně registrovalo v průměru 20 tisíc návštěvníků. Na vstupu do casin se tvořily fronty, které sahaly až na parkoviště. Vysvětlovat nová pravidla české legislativy bylo pro personál extrémně náročné.
Hráči si postupně na registrační systém zvykli a ocenili i jeho výhody. Dle přísných pravidel zákona o hazardních hrách se například po celou dobu hry zobrazuje hráči, kolik již celkově do hry vložil a kolik celkově prohrál či vyhrál. Návštěvníci casina tak přistupují ke hře zodpovědněji. Účelem hraní v casinu z hráčovy perspektivy nesmí být vydělat peníze, ale pobavit se. „Chceme, aby se k nám hráči vraceli a neměli v důsledku hraní problémy. Tomu nový systém bezpochyby pomáhá,“ upozorňuje ředitel sítě Admiral v České republice Philipp Nossek.

Celkově Philipp Nossek hodnotí nová česká regulační pravidla pozitivně: „Vytváří se podmínky, aby na českém trhu zůstali pouze provozovatelé nabízející služby na vysoké úrovni, kteří jsou schopni náročných investicí do IT systémů a kteří vnímají potřebu společenské odpovědnosti. Po reformě legislativy, která byla spuštěna v době působení Andreje Babiše jako ministra financí, můžou být casina vnímána objektivně jako jeden z druhů zábavního průmyslu,“ uzavírá Philipp Nossek.