ZRUŠENÍ UŽIVATELSKÉHO KONTA

ZRUŠENÍ UŽIVATELSKÉHO KONTA

zřízeného u společnosti Paradise Casino Admiral, a.s.

Společnost Paradise Casino Admiral, a.s. IČO: 25336991, se sídlem č.p. 146, 683 01 Komořany v souladu s ustanovením § 17 odst. 5 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách (dále jen „zákon o hazardních hrách“),tímto určuje způsob zrušení uživatelského konta vedeného dle zákona o hazardních hrách a zveřejňuje adresy, na kterých přijímá žádosti o zrušení uživatelského konta.

Společnost přijímá žádosti o zrušení uživatelského konta

a) na jakémkoliv místě, kde provádí registraci k hazardní hře, tj. ve všech společností provozovaných kasinech a hernách;

b) prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, zaslané na adresu Paradise Casino Admiral, a.s., Komořany č.p. 146, 683 01 Komořany;

c) prostřednictvím uživatelského konta účastníka hazardní hry v případě uživatelského konta pro internetovou hru na internetových stránkách https://online.casinoadmiral.cz;

d) způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to zasláním do datové schránky společnosti s identifikátorem nmkfj9c.

Pro případ podání žádosti způsobem uvedeným pod bodem b) a d) zveřejňuje společnost formát a obsah žádosti o zrušení uživatelského konta, který je dostupný zde.

Před podáním žádosti o zrušení uživatelského konta společnost doporučuje provést výběr veškerých peněžních prostředků evidovaných na uživatelském kontě, který lze provést:

a) v herně či kasinu před podáním žádosti využít samoobslužných výběrových zařízení či kasy v případě land base uživatelského konta;

b) v herně či kasinu vyplněním žádosti o jejich zaslání na bankovní účet, u nějž musíte prokázat, že je veden na Vaše jméno (ze zákonných důvodů vyžadujeme potvrzení o vedení účtu, výpis z tohoto účtu, smlouvu o vedení tohoto účtu, nebo jiný způsob prokázání vlastnictví účtu).

c) v případě uživatelského konta pro internetovou hru zadáním výběru peněžních prostředků prostřednictvím uživatelského konta na internetových stránkách https://online.casinoadmiral.cz.

V případě podání žádosti o zrušení uživatelského konta s využitím prostředků komunikace na dálku, tj. způsoby uvedenými pod body b) až d) výše Vám společnost za využití kontaktních údajů evidovaných v uživatelském kontu zašle potvrzení o přijetí žádosti o zrušení uživatelského konta.

V případě podání žádosti o zrušení uživatelského konta v herně či kasinu Vám bude vydáno písemné potvrzení o jejím přijetí přímo na místě.