MFČR vynucuje přítomnost krupiérů pro neexistující zákazníky

Společnosti Paradise Casino Admiral, a.s. jakožto jeden z největších provozovatelů hazardních
her v ČR provozující herny a kasina pod značkou ADMIRAL, reaguje na tiskové prohlášení
MFČR vysvětlující požadavek na nepřetržitou přítomnost krupiéra u každého stolu živé hry bez
ohledu na to, zda ji zrovna nějaký návštěvník kasina chce hrát.

https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/v-mediich/2019/krupier-musi-byt-k-dispozici-nikoliv-nep-34795
Ministerstvo v tomto prohlášení důrazně popírá uplatňování výkladu zákona Celní správou, kdy je ze
strany Celní správa vyžadována přítomnost krupiérů u každého stolu živé hry bez ohledu na
přítomnost hráčů, kteří by o samotnou hru měli zájem. Prohlášení ministerstva mimo jiné uvádí: „Není
ovšem pravdou, že by Celní správa udělovala pokuty za to, že krupiér nestál nepřetržitě u každého
hracího stolu, přestože zde nebyl žádný hráč, který by se chtěl zúčastnit hry.“

Naprostý opak je však pravdou. V praxi kontroly ze strany Celní správy probíhají tak, že její
pracovníci pouze spočítají stoly živé hry a počty přítomných krupiérů s tím, že pokud si tyto
vzájemně neodpovídají, Celní správa bez dalšího konstatuje porušení zákona o hazardních
hrách. Pracovníky Celní správy při kontrolách vůbec nezajímá, že se v kasinu nenacházejí žádní
hráči, kteří by měli zájem se živé hry účastnit. Za posledních pár měsíců na našich kasinech v této
věci proběhlo 7 kontrol s tím, že ve třech případech byl v době kontroly pouze jediný host, v ostatních
pouze několik hostů. Pokaždé však bylo závěrem kontroly Celní správy porušení hazardního zákona.
Celní správou je zákon o hazardních hrách vykládán tak, že jsou provozovatelé kasin nuceni
prostřednictvím přítomnosti krupiérů zajišťovat možnost hry u stolů živé hry pro prázdná kasina a
neexistující zákazníky. V konkrétním případě naší společnosti by splnění tohoto absurdního
požadavku znamenalo zvýšení mzdových nákladů o cca 60 miliónů Kč měsíčně. Není bez
zajímavosti, že tento výklad se objevil a začal být vynucován až necelé dva roky poté, co začal
platit nový zákon o hazardních hrách.

Z výše uvedených postupů a aplikovaného extenzivního výkladu zákona ze strany MFČR a Celní
správy je zřejmá účelová represe provozovatelů kamenných kasin a heren upřednostňující zájmy
provozovatelů online hazardu, kde jsou každému hráči přes internet kdykoliv a kdekoliv dostupné ty
samé hry za ty samé sázky jako v kamenném kasinu. Online kasino přitom nemusí mít žádné
provozovny či krupiéry. V případě hazardních her provozovaných v kamenných provozovnách musí
hráč překonat nespočet „překážek“, jež mu umožňují uvědomit si a dobře si rozmyslet své jednání.
Naopak při účasti na hazardních hrách v online prostředí je jedinou překážkou hráče všude dostupné
připojení k internetu.

Přes tyto skutečnosti MFČR účelově ve prospěch provozovatelů online hazardu neustále řeší rizika a
regulaci kamenných provozoven a online hraní nevěnuje aspoň navenek žádnou pozornost.