Informace pro hosty týkající se opatření k ochraně zdraví

Vážení hosté,

vzhledem k aktuální situaci je pro Vaši bezpečnost, bezpečnost našich kolegů a zachování bezproblémového provozu našich kasin a heren důležité, abychom všichni dodržovali určitá opatření. Občerstvení bude poskytováno v závislosti na aktuálních podmínkách stanovených právními předpisy. Na plakátu níže jsou uvedena potřebná opatření a tímto Vás zdvořile žádáme o jejich respektování a dodržování, abychom se co nejdříve vrátili ke standardu provozování, na který jsme všichni zvyklí, a abychom Vám mohli brzy poskytovat veškeré naše služby v plné kvalitě. Děkujeme za Vaši věrnost a ochotu dodržovat níže uvedená pravidla bezpečného hraní.