Informace pro hosty týkající se opatření k ochraně zdraví

Vážení hosté,
s ohledem na současné mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví České republiky, je pro zachování bezproblémového provozu našich kasin a heren důležité, abychom dodržovali určená pravidla k ochraně Vašeho zdraví i zdraví našich zaměstnanců. 

Ministerstvo zdravotnictví stanovuje následující pravidla:

 • přítomné osoby nevykazují klinické příznaky onemocnění covid – 19 a prokáží následující:
 1. absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 2. absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 3. osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování:
 • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
 • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
 • od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo
 • prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

 •  osoba je povinna mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez           výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem
 • provozovatel neumožní přítomnost více návštěvníků, než je 1 osoba na 15 m2
 • je nutné dodržovat bezpečný odstup a neshromažďovat se
 • provozovatel zajišťuje možnost desinfekce rukou

Na vybraných provozovnách Vám opět nabízíme vouchery s občerstvením. Prosíme dodržujte stanovená opatření, abychom se co nejdříve mohli vrátit k naší standartní kvalitě poskytovaní služeb, a aby naší primární starostí byla Vaše zábava.

Děkujeme za Vaši věrnost a ochotu dodržovat uvedená opatření.

Vaše Casino Admiral.