Casinová síť Admiral úspěšně zavedla nejmodernější registrační systém hráčů v ČR

Síť casin a heren Admiral patřící do rakouské skupiny Novomatic disponuje nejmodernějším systémem pro registraci hráčů v ČR. Hráči se identifikují otiskem prstu, který se v registračním systému konvertuje na číselný hashtag. Systém byl spuštěn 1. ledna 2018 a během jednoho roku v něm proběhlo bezmála 300 tisíc registrací (přesně 298 987).

Podle požadavků zákona 186/2016 Sb. musely všechny herny a všechna casina v ČR od 1. ledna 2018 začít s registrací všech hráčů, jejichž prostředky vložené do hry u jednoho provozovatele jsou chráněny prostřednictvím tzv. hráčských kont. Tento systém umožňuje mimo jiné zavedení opatření na ochranu hráče – spotřebitele, který si může nastavit různá pravidla a omezení pro svoji hru. Síť casin a heren Admiral jako jediná na českém trhu založila svůj systém na identifikaci hráče prostřednictvím otisku prstu. Hráč tak nepotřebuje kartu s RFID chipem, kterou konkurenti na českém trhu vesměs používají. Otisk prstu se konvertuje na číselný hashtag, takže není potřeba žádná databáze biometrických údajů. Systém alternativně umožňuje i využití karet s RFID chipem pro skupinu návštěvníků casin, kteří nemůžou systém otisku prstu používat.

Klientelu casin sítě Admiral, která jsou vesměs v pohraničních lokalitách, tvoří v naprosté většině cizinci, zejména Němci a Rakušané. Spuštění registračního systému byla pro návštěvníky casin obrovská změna, která zpočátku nebyla zákazníky přijata pozitivně. V prvních měsících roku 2018 se týdně registrovalo v průměru 20 tisíc návštěvníků. Na vstupu do casin se tvořily fronty, které sahaly až na parkoviště. Vysvětlovat nová pravidla české legislativy bylo pro personál extrémně náročné.
Hráči si postupně na registrační systém zvykli a ocenili i jeho výhody. Dle přísných pravidel zákona o hazardních hrách se například po celou dobu hry zobrazuje hráči, kolik již celkově do hry vložil a kolik celkově prohrál či vyhrál. Návštěvníci casina tak přistupují ke hře zodpovědněji. Účelem hraní v casinu z hráčovy perspektivy nesmí být vydělat peníze, ale pobavit se. „Chceme, aby se k nám hráči vraceli a neměli v důsledku hraní problémy. Tomu nový systém bezpochyby pomáhá,“ upozorňuje ředitel sítě Admiral v České republice Philipp Nossek.

Celkově Philipp Nossek hodnotí nová česká regulační pravidla pozitivně: „Vytváří se podmínky, aby na českém trhu zůstali pouze provozovatelé nabízející služby na vysoké úrovni, kteří jsou schopni náročných investicí do IT systémů a kteří vnímají potřebu společenské odpovědnosti. Po reformě legislativy, která byla spuštěna v době působení Andreje Babiše jako ministra financí, můžou být casina vnímána objektivně jako jeden z druhů zábavního průmyslu,“ uzavírá Philipp Nossek.